เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมเปิดเกียรติในพิธีอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมเปิดเกียรติในพิธีอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

 

   
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) ตำบลสมอแข อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมเปิดเกียรติในพิธีอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

         
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts