พิษณุโลก จัดซ้อมใหญ่(เสมือนจริง) พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระสองห้อง” เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พิษณุโลก จัดซ้อมใหญ่(เสมือนจริง) พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระสองห้อง” เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

   

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชน ร่วมซักซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระสองห้อง” เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดพิษณุโลก

   

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงงานวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ตามฤกษ์เวลา 14.49 น. ณ บริเวณสระสองห้อง ภายในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปจัดทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2567

   

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ขั้นตอนพิธีการ ลำดับการเข้าขบวน และแปรรูปขบวน ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมซักซ้อมโดยพร้อมเพรียง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts