นายอัครเดช บังสันเทียะ นายก.อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดโครงการกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ

นายอัครเดช บังสันเทียะ นายก.อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดโครงการกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ

…เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.67 ที่ผ่านมา นายอัครเดช บังสันเทียะ .นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.นครเดิฐ และประชาชนผู้ใช้น้ำเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ทึ่ 10 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

 

Related posts