น่าน หน่วยประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน จัดโครงการอบรมพัฒนาสื่อสาธารณะ เพื่อการรณรงค์ แจ้งเตือนภัยผู้บริโภค

น่าน หน่วยประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน จัดโครงการอบรมพัฒนาสื่อสาธารณะ เพื่อการรณรงค์ แจ้งเตือนภัยผู้บริโภค

 

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมวัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาสื่อสาธารณะ เพื่อการรณรงค์ และแจ้งเตือนภัย ผู้บริโภค จัดโดย สมาคมพัฒนาศักยภาพชุมชน หน่วยประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด น่าน โดยมีสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน อสม.ผู้ประกาศข่าวเสียงตามสายหอกระจายข่าวในเขตเทศบาลเมืองน่าน เข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาสื่อ สาธารณะ เพื่อการรณรงค์ และแจ้งเตือนภัย ผู้บริโภค

 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็ตามมาด้วยปัญหาการถูกหลอกลวงจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านทางสังคมออนไลน์มากมาย หลากหลายวิธีการ และมีเหยื่อ หรือผู้เสียหายได้รับความเสียหายและรับผลกระทบจากอาชญากรรม ที่เหล่ามิจฉาชีพได้แฝงตัวมาในหลากหลายรูปแบบ เชื่อว่า หลายท่านที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้ คงจะเคยผ่านประสบการณ์ซื้อสินค้าไม่ตรงปก ถูกหลอกให้โอน ซึ่งในวันนี้นอกจากความรู้และภูมิคุ้มกัน ที่จะได้รับจากวิทยากรแล้ว ความสำคัญของสื่อมวลชน ในการที่จะกระจายข่าวสาร และแจ้งเตือน พี่น้องประชาชน คนเมืองน่าน ให้เท่าทันต่อกลโกง มิจฉาชีพ

 

ตลอดจนการแนะนำ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค ที่ถูกหลอกลวง ที่ท่านทั้งหลายในฐานะแกน นำ สื่อมวลชน จะต้องเรียนรู้ และนำความรู้ไปขยายต่อให้คนในครอบครัว และชุมชนได้รู้เท่าทันปัญหาในโลกออนไลน์ต่อไปในการจัดอบรมให้ความรู้พัฒนาสื่อสาธารณะ เพื่อการรณรงค์ และแจ้งเตือน
ภัย ผู้บริโภค ครั้งนี้จะทำให้เกิดพลัง ภูมิคุ้มกันทางสังคม ซึ่งคณะผู้จัดงานที่จะนำเสนอ การเชื่อมร้อยเครือข่ายการทำงาน ระหว่างภาครัฐ เอกชนและสื่อมวลชน ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts