มทบ.39 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ จัดการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ประจำปี 2567

มทบ.39 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ จัดการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ประจำปี 2567

…มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ในการฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ตามแนวความคิดในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในห้วงวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2567 โดยได้ประสานความร่วมมือกับ 24 หน่วยงาน ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก,

 

สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา, อำเมืองพิษณุโลก, อำเภอวังทอง, อำเภอบางกระทุ่ม, อำเภอเนินมะปราง, เทศบาลนครพิษณุโลก, เทศบาลตำบลเนินมะปราง, เทศบาลเมืองอรัญญิก, มูลนิธิประสาทบุญสถาน พิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, โรงพยาบาลกรุงเทพ (พิษณุโลก), โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, กองพลทหารราบที่ 4, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3, กองพลพัฒนาที่ 3, กองบิน 46, สำนักงานสัสดีจังหวัดพิษณุโลก, และหน่วยงานทหารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึกตลอดระยะเวลา 4 วัน ประกอบด้วย

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 พลตรี กฤษณะ ภู่ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานพิธีเปิด และเรียนทฤษฎี แผนบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม เดอะ ไพร์ด โฮเทล พิษณุโลก
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจการฝึกซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ การป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยแบบบนโต๊ะ (TTX)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติเฉพาะหน้าที่ ณ สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เป็นการฝึกปฏิบัติรวมการตามสถานการณ์จริงและสรุปผลการปฏิบัติ เพื่อประเมินผลการฝึก
ตามแผนบรรเทาสาธารภัย กระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้มณฑลทหารบก โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ในฐานะผู้แทนกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บูรณาการควบคุมอำนวยการในการใช้ทรัพยากรทางทหาร เพื่อสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงาน กำลังพลทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผน ในระดับ 1 และ 2 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการ การประสานสอดคล้องกัน ระหว่างหน่วยงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ของมณฑลทหารบกที่ 39

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts