พาณิชย์ชมสวนชวนช๊อป “สวนผักหวานป่าชรินทร”

พาณิชย์ชมสวนชวนช๊อป “สวนผักหวานป่าชรินทร”

 


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พาทัวร์ “สวนผักหวานป่าชรินทร” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบล บ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาวชรินทร สัพลักษณ์ เจ้าของสวน ให้การต้อนรับนำชมสวนฯ สวนผักหวานป่าชรินทร เคยเป็นพื้นที่ทำนามาก่อน และ ในหน้าแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ จึงได้เปลี่ยนจากการทำนา มาทำสวนแบบ ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงคิดวางแผนจัดการพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา เพื่อที่จะใช้ ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด สำหรับแรงบันดาลใจที่กล้าตัดสินใจทำการเกษตรแบบผสมผสานและไม่ใช้สารเคมี

คือได้รับการอบรมจากวิทยากรของมูลนิธิเพื่อนพึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จุดเริ่มต้นของการปลูกผักหวานป่าเพราะอยากหาพืช ที่ปลูกครั้งเดียวแล้วมีอายุที่ยืนยาว ดูแลง่าย และที่สำคัญทนต่อความแห้งแล้ง ทั้งนี้ สวนผักหวานป่าชรินทร มีพืชหลากหลายชนิดที่ปลูกผสมผสานทั้งพืชไร่และพืชสวน อาทิเช่น ทุเรียนหมอนทอง กล้วย ข้าวโพด ตะไคร้ อ้อยควั่น ส้มโอ มะยงชิด ตะขบป่า มะละกอ มะม่วงสามรส มะนาว ฯลฯ หากท่านใดสนใจที่จะแวะมาชมสวนหรืออุดหนุนผลผลิต เชิญได้ที่บ้านเลขที่ 337 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-8868671

Related posts