ศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณห่วงใยชาวบ้านนำทุกส่วนราชการออกให้บริการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่

ศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณห่วงใยชาวบ้านนำทุกส่วนราชการออกให้บริการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.บ้านตลาดหนองเรือ หมู่ที่ 9 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พ.ต.อ.เสรี คงยืนยง ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.เสียว สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ผู้แทน ผอ.รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยได้นำทุกส่วนราชการออกไปให้บริการประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก


นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณทุกคนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงได้นำทุกส่วนราชการออกมาพบกับประชาชนและให้บริการด้านต่าง ๆ จำนวนมากแก่ประชาชน เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีการจัดกิจกรรม
ดังนี้ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน สาทิตการทำน้ำยาล้างจาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ การให้บริการตัดผมชายโดย สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ที่ 23 การให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดและลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ และให้บริการอาหารว่าง ของ อบต.เสียว

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้แล้วยังมีการแจกเมล็ดพันธ์ผักและหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาโดยสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ การให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและโรงพยาบาลอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ การประชาสัมพันธ์แจกคู่มือประชาชนและปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายของ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ การแจกยาถ่ายพยาธิและวิตามินโคกระบือ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยปศุสัตว์อำเภอ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts