จังหวัดสุโขทัย ! ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

จังหวัดสุโขทัย ! ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ พันเอกศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ. รมน.จังหวัด ส.ท. (ท.) และนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ณ สถานประกอบการ 3 ราย ได้แก่ 1. ห้าง Makro สาขา สุโขทัย 2. ห้าง Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา สุโขทัย และ 3. ร้าน Topland Mini สาขา สุโขทัย เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าเกินสมควรและการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า
จากการตรวจสอบ พบว่า สินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง ข้าวสารบรรจุถุง และน้ำมันพืช สินค้าส่วนใหญ่ราคายังทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเพียงสินค้าบางยี่ห้อที่มีการปรับขึ้นราคา เนื่องจากต้นทุนเรื่องค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น สินค้าบางรายการยังมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาได้แก่ ข้าวสารบรรจุถุง และน้ำมันพืช สำหรับสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อสุกร และเนื้อไก่ ราคายังทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนไข่ไก่ ราคาปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ได้ให้ความร่วมมือในการตรึงราคาจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภค


เนื้อสุกร (เนื้อแดง) ราคา 175 – 185 บาท/กก.
น่องไก่ ราคา 78 – 80 บาท/กก.
ไข่ไก่ เบอร์ 3 ถาด 30 ฟอง ราคา 99 – 100 บาท/ถาด
น้ำมันปาล์ม ราคา 68 – 72 บาท/ขวด
น้ำตาลทราย ราคา 22 – 23 บาท/ถุง
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แพ็ค 10 ซอง ราคา 53 – 55 บาท/แพ็ค
ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 5 กก. ราคา 155 – 185 บาท/ถุง
ปลากระป๋อง 155 กรัม ราคา 17 – 18.50 บาท/กระป๋อง

Related posts