ที่ปรึกษา รมต.กกท. เปิด The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” ดึงอัตลักษณ์ประจำถิ่น สร้างมูลค่า แหล่งท่องเที่ยว ขณะที่เลขาฯ ศอ.บต เชื่อ!!! กิจกรรมดนตรี และกีฬา จะกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ ให้ดีขึ้นแน่นอน

ที่ปรึกษา รมต.กกท. เปิด The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” ดึงอัตลักษณ์ประจำถิ่น สร้างมูลค่า แหล่งท่องเที่ยว ขณะที่เลขาฯ ศอ.บต เชื่อ!!! กิจกรรมดนตรี และกีฬา จะกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ ให้ดีขึ้นแน่นอน

เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (27 มิถุนายน 2565) นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสิรินธร อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสาว ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกนะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราใช้ “การท่องเที่ยว” เป็น เครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และใช้ “การท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนของพี่น้องชาวนราธิวาส พร้อมส่งต่อหน่วยงานภาคีในพื้นที่ให้สานต่อสู่ความ ยั่งยืน ซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี้ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยว ทั้งในด้านทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ คือปัญหาด้านปากท้องของประชาชน ดังนั้นภาครัฐต้องหาแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้น ทั้งในเรื่องของกีฬาที่ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งเทรล ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ห้วงวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันได้ใช้เสียงดนตรีพื้นถิ่นชายแดนใต้ นำศิลปินระดับประเทศไทยมาช่วยกันสร้างสีสัน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวหลั่งใหลกันเข้ามาสัมผัสก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านทยอยข้ามมา การพัฒนาเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง หลังจากนี้ เชื่อมั่นว่าในภาพรวมถือเป็นการฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับกิจกรรม “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการจากทางภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงงคุณภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยมีกำหนดจัดขึ้นไปแล้วในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ส่วนจังหวัดยะลา จะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือก ในระหว่างวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2565 นี้ ผู้ที่มาร่วมงานจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ Illumination Lighting Show การแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา การเดินชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และอิ่มอร่อยในโซนอาหารท้องถิ่น “หรอยแรงแดนได้” จากร้านอาหารในพื้นที่ กับอาหารพื้นบ้าน รสชาติต้นตำหรับ กับเมนูในความทรงจำที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้สะท้อนถึงช่วงเวลาแห่งความสุข ที่ได้เข้ามาเช็คอินกันได้ภายในงานรวมถึงชมการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้านจากแดนใต้ให้หายคิดถึง..ว่าครั้งหนึ่งเคยได้มาเยือน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะสร้างมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมถึงเพื่อให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ทั้งภูเขา ทะเล น้ำตกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน รวมถึงมีความโดดเด่นของอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อย่างชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อาหาร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประกอบกับการผ่อนคลายด้านการคมนาคม หลังจากที่ได้มีการประกาศเปิดด่านพรมแดน และการเปิดเส้นทางเดินรถไฟไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการเปิดท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการ สนับสนุนให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้นต่อไป

 

Related posts