นายก”สื่อ” เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีและหล่อเทียนพรรษา

นายก”สื่อ” เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีและหล่อเทียนพรรษา


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 ก.ค. นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ็ภูมิภาคแห่งประเทศไทย,นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย หัวหน้าข่าว นสพ.เดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี และ หล่อเทียนพรรษา ณ วัดมะเดื่อทอง ( กะโผ๊ะ) ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นเป็นชุมชนไทยพุทธ ที่มีพุทธศาสนิกชน ได้เดินทางมาร่วมในการทอดผ้าป่าและหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานพรุพุทธศาสนากันอย่างพร้อมเพียง


ซึ่งพระคูอดุลสุวรรณกิจ เจ้าอาวาสวัดมะเดื่อทอง ได้กล่าวกับพุทธศาสนิกชนที่มางานในครั้งว่า เป็นการจัดขึ้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีและหล่อเทียนพรรษาในวันเดียวกัน เพื่อความสะดวกของญาติโยม หลังจากที่โควิด 19 ได้ คลี่คลายลง และปัจจัยที่พุทธบริษัทได้มาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ในครั้งนี้ จะนำไปทำโครงการปรับภูมิทัศน์หน้าวัดและภายในวัด โดยเฉพาะที่ดินหน้าวัด จำนวน 6 ไร่ จะปลูกเป็นสาวนป่า ล้อมรั้วรอบบริเวณ โดยจะปลูกพันธุ์ไม้ 3 ส่วน ได้แก่ไม้ยืนต้น ( ตรงกลาง ) ด้านข้างจะเป็นไม้กินใบ ด้านข้างสุดจะเป็นไม้สมุนไพร ซึ่งยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ที่จะต้องอาศัย ญาติโยม ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชวยกัน

Related posts