รองแม่ทัพภาคที่ 4 เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในพื้นที่ จชต.

รองแม่ทัพภาคที่ 4 เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในพื้นที่ จชต.

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ ศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักเรียน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยให้พสกนิกรชาวไทยได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งยึดหลักการปฏิบัติตามแนวยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจที่สำคัญ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตและ ผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านธารโต, ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง, และฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญาท่าธง ซึ่งการเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าวนั้น จะมี” มัคคุเทศก์น้อย” นักเรียนจากโรงเรียนธารทิพย์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนที่มีความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์https://wellwishes.royaloffice.thระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2565

 

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/28 ก.ค.65/086-2896806

Related posts