ศรีสะเกษ อนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ไถ่ชีวิตโคกระบือมอบให้เกษตรกรเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10

ศรีสะเกษ อนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ไถ่ชีวิตโคกระบือมอบให้เกษตรกรเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโคเพื่อมอบให้เกษตรกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 ตัว และเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 10 ตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การประกอบพิธีทางศาสนา พิธีมอบโคให้เกษตรกร การนำเอาหญ้าไปให้โคที่ได้รับการไถ่ชีวิตกิน โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสง่า ปภสฺสโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นายไสว โนนสูง ประธานองค์กรเกษตรกลุ่มศรีพัฒนา นายจรินทร์ พงษ์พิพิธธรรม ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีพัฒนา จำกัด นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชนและรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายสุชาติ สกุลจันทาระ ผู้จัดการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ นำเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับมอบโคจำนวน 10 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยงประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างมีความปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไถ่ชีวิตโคจำนวน 10 ตัว และมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยเกษตรกรต้องสัญญาว่า จะเลี้ยงโคที่รับไว้เป็นอย่างดี ไม่ฆ่า ไม่ขาย โดยเด็ดขาด และนำโคไปเลี้ยงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป/////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts