!!! ครูผู้ช่วย สู่ ! ผอ.สพป.สมุทรสาคร ! ..ดร.หฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร …#กว่าจะถึงที่ฉันยืน จากครูผู้ช่วยสู่ผอ.เขต

!!! ครูผู้ช่วย สู่ ! ผอ.สพป.สมุทรสาคร ! ..ดร.หฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร …#กว่าจะถึงที่ฉันยืน จากครูผู้ช่วยสู่ผอ.เขต

 


💟รับราชการ
2549 : ครูผู้ช่วย
2557 : ครูชำนาญการพิเศษ
2558 : ผู้อำนวยการโรงเรียน
2563 : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2565 : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

💟การศึกษา
2544-2548 : ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
2550-2552 : ปริญญาโท : สังคมศึกษา
2553-2555 : ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
2559-2561 : ปริญญาเอก : การบริหารการศึกษา

ความภาคภูมิใจที่สุด 💓จบปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.)ภายใน 2 ปี

💟สถิติการสอบ
ได้อันดับที่ 4 ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ได้อันดับที่ 1 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้อันดับที่ 48 ตำแหน่งรองผอ.เขต
ได้อันดับที่ 37 ตำแหน่งผอ.เขต

ความภาคภูมิใจมากๆ 💓 ตำแหน่งผอ.เขต อายุไม่ถึง 40 ปี

❣️ดร.หฤทัย บุญประดับ❣️

Related posts