รองแม่ทัพปราโมทย์ ร่วมวงกินข้าว ขัดฉาก กล่าวคำปฏิญาณ ฝึกวินัย เตรียมเยี่ยมคุณภาพชีวิตน้องทหารใหม่

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เน้นย้ำเฝ้าระวังโรคลมร้อน โรคโควิด-19 และปัญหายาเสพติด กำชับดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ให้มีความภูมิใจในการเป็นทหารอย่างภาคภูมิ

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ความสำคัญกับการฝึกทหารใหม่ทุกผลัด โดยกำหนดนโยบายปรับเปลี่ยนหลักสูตรทหารใหม่จากที่เคยฝึกเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เหลือเพียง 6 สัปดาห์ เพื่อต้องการให้น้องๆ ทหารใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นทหาร การอยู่เป็นหมู่คณะให้เกิดความรัก ความสามัคคี หล่อหลอมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพและส่วนหนึ่งของประเทศชาติ ให้ทหารใหม่ทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิใจและอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก ทหารใหม่จึงถือเป็นน้องเล็กในกองทัพบกที่ต้องดูแลเสมือนคนในครอบครัว การสมัครเข้ามาเป็นทหารในปัจจุบันกองทัพบกได้ให้สิทธิและสวัสดิการแก่น้องๆ ทหารใหม่ที่ผ่านการเป็นทหาร

ได้มีโอกาสเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับราชการทหารเพิ่มมากขึ้น ถึงร้อยละ 80 เพื่อให้ทุกคนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพในฐานะข้าราชการประจำได้ นอกจากนี้ในระหว่างการฝึกทหารก็ยังส่งเสริมให้ทหารใหม่ได้ศึกษาต่อในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตของทหารผลัดใหม่ ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะโรคลมร้อน ให้หน่วยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดจนปัญหายาเสพติดจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ได้ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงและภารกิจของกองทัพต่อไป

✍️ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุยสอบถามความรู้สึกและให้กำลังใจน้อง ๆ ทหารใหม่ รวมทั้งได้มอบสิ่งของบริโภค พร้อมตรวจเยี่ยมสถานที่เป็นอยู่หลับนอน เครื่องแต่งกายของใช้ประจำตัว สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารโรงนอน ก่อนจะเดินทางมายังโรงเลี้ยง ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 เพื่อร่วมวงรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ แนะนำระเบียบวินัยฝึกความอดทนให้แก่น้องๆ ทหาร ด้วยการสอน ขัดฉาก กล่าวคำปฏิญาณ สร้างความประทับใจแก่ทหารใหม่เป็นอย่างยิ่ง

Related posts