จังหวัดน่านประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประม…

Read More

จังหวัดน่าน คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไชยสถานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานทำบุญครบรอบ104 ปี

จังหวัดน่าน คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไชยสถานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานทำ…

Read More

เชื่อมสัมพันธ์สถาบันการศึกษาไทย – จีน มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ หนานหนิง

เชื่อมสัมพันธ์สถาบันการศึกษาไทย – จีน มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกั…

Read More

สพป. น่าน เขต 1 เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 (STEAM Education)

สพป. น่าน เขต 1 เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการจัดการเร…

Read More

ป.ป.ช.น่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ป.ป.ช.น่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแ…

Read More