พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์บ้านคลองต่าง ตำบลน้ำขุม และวิสาหกิจชุมชนกรพัฒนกิจ

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์บ้านคลองต่า…

Read More

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเกษตรกรโป่งน้ำร้อน (ฝาง) ชวนส่ง “ส้ม” ผลไม้มงคลรับปีใหม่ เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ในช่วงโควิด – 19 (มีคลิป)

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเกษตรกรโป่งน้ำร้อน (ฝาง) ชวนส่ง “ส้ม” ผลไม้มงคล…

Read More

โครงการจัดทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (มีคลิป)

โครงการจัดทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร วันจันทร์ที่ 23 พฤ…

Read More

ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต (Demand Driven)

ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต (…

Read More