ศรีสะเกษ อินทผลัมเขาพระวิหารหวานกรอบอร่อยปลูกแห่งแรกของไทย เพียง 1 ไร่เศษสร้างรายได้ปีละ 2.8 แสนบาท อีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (มีคลิป)

ศรีสะเกษ อินทผลัมเขาพระวิหารหวานกรอบอร่อยปลูกแห่งแรกของไทย เพียง 1 ไร่เศษสร้างรายได้ปีละ 2…

Read More

ศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟดังข้ามโลกส่งไปขายอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่น พ่อค้าจากจันทบุรีซื้อเหมายกสวนคัดทุเรียนคุณภาพส่งขายต่างประเทศ (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟดังข้ามโลกส่งไปขายอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่น พ่อค้าจากจันทบุรีซื้อเหม…

Read More

สตูล เกษตรสตูล “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”หนุนงบเพิ่มประสิทธิ์ภาพลดต้นทุนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่

สตูล เกษตรสตูล “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”หนุนงบเพิ่มประสิทธิ์ภาพลด…

Read More

จังหวัดเชียงรายส่งเสริมโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู ให้ได้รับการยอมรับและการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ระดับสากล

จังหวัดเชียงรายส่งเสริมโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู ให้ได้รับการยอมรับและการขึ…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่แปลงเกษตรปลูกฟักทอง เร่งระดมความช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตตกค้างภาคการเกษตรในพื้นที่สงขลา

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่แปลงเกษตรปลูกฟักทอง เร่งระดมความช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตตกค้า…

Read More