โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตร…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมอาชีพพร้อมหนุนให้เป็นกาแฟเฉพาะพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของ จชต. เผย คุณภาพต้องมาก่อนปริมาณ

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่ อ.สะ…

Read More