ศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟราดำสุดฮอตของโปรดนักบริโภคทุเรียน เนื่องจากมั่นใจว่าเป็นทุเรียนอินทรีย์อย่างแท้จริงทำให้ราคาพุ่งสูงมากกว่าทุเรียนทั่วไป นักท่องเที่ยวแห่ซื้อคึกคัก

ศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟราดำสุดฮอตของโปรดนักบริโภคทุเรียน เนื่องจากมั่นใจว่าเป็นทุเรียนอินท…

Read More

ศรีสะเกษ ผู้ว่าร่วมกับนายก อบจ.รุมฉีกทุเรียนภูเขาไฟเปิดงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร และการท่องเที่ยวของ อ.กันทรลักษ์ประตูสู่ปราสาทพระวิหาร ให้เป็นที่รู้จักของคนไทย และชาวต่างชาติ

ศรีสะเกษ ผู้ว่าร่วมกับนายก อบจ.รุมฉีกทุเรียนภูเขาไฟเปิดงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ เพื่อเป็…

Read More

“พาณิชย์สุโขทัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายช่วยเหลือเกษตรกรสวนทุเรียน”

“พาณิชย์สุโขทัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายช่วยเหลือเกษตรกรสวนทุเรียน” วันศุกร์ที่ …

Read More