Thailand Local BCG Plus Expo 2024

Thailand Local BCG Plus Expo 2024

 

   

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 18.20 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2024 ณ ลานกิจกรรม ชั้น LG และชั้น 1 สยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า การเจรจาธุรกิจและนิทรรศการให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมการค้า สินค้า BCG และสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์

   

โดยกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานในปีนี้ไม่น้อยกว่า 30,000 คน และเกิดมูลค่าการจำหน่ายและการเจรจาทางธุรกิจภายในงาน 300 ล้านบาท ซึ่งการจัดแสดงสินค้าภายในงานแบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบการจำนวน200 บูธสินค้า 1,000 กว่ารายการทั่วประเทศ ครอบคลุมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสินค้า Non-Food

   

สำหรับการจัดงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2024 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2567 มุ่งเน้นขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand for SDGs เพื่อโลกที่ยั่งยืน” เพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก และตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประเด็น Global warming และใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

   

ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายปริญญา อิ่มเพ็ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และนางสาวธมนวรรณ อรทัย นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 1 ราย คือ กลุ่มหัตถกรรมเทพนม ผู้ผลิตที่คลายนิ้วล็อคผักตบชวา ผ้า ecoprint ใบสะเลียม ใบตอง เชือกกล้วยตานีแปรรูป โดยได้ร่วมกิจกรรมไลฟ์สด เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า BCG ของจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ด้วย

Related posts