#สถิติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ประเมินสำรวจความพร้อม เพื่อติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ประเมินสำรวจความพร้อม เพื่อติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน วันที่ ๑…

Read More

🌟📌จ.พิจิตร มอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 สร้างขวัญกำลังใจแก่นักปกครองท้องที่ ด้านผู้ว่าฯพิจิตร กำชับเฝ้าระวังมวลน้ำ พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

🌟📌จ.พิจิตร มอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 สร้างขวัญกำลังใจแก่นักปกครองท…

Read More

พิษณุโลก โครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง”

พิษณุโลก โครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง” 🚁RL Phit&#82…

Read More

พิษณุโลก นายอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ครบรอบ 130 ปี ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน

พิษณุโลก นายอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ครบรอบ 130 ปี รา…

Read More