“ประชาธิปัตย์” กับนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่”ทำมาแล้ว” และจะทำต่อไป

“ประชาธิปัตย์” กับนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่”ทำมาแล้ว” และจะทำต่อไป   จะเห…

Read More

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒเตรียมนำพระสงฆ์ 2 แผ่นดินสวดมนต์ข้ามปีที่วัดไพรพัฒนารับโชคปีใหม่ 2566

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒเตรียมนำพระสงฆ์ 2 แผ่นดินสวดมนต์ข้ามปีที่วัดไพรพัฒนารับโชคปีใหม่ 2566 ท…

Read More

ฮาบีบ ABDULRAHMAN ALI MOHAMMED BIN HAFEEDH อุลามะฮฺ ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมน รับฟังนโยบายภาครัฐที่มีต่อพี่น้องมุสลิมจาก เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมชื่นชม รัฐบาลไทยมีความใส่ใจต่อ พี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี

ฮาบีบ ABDULRAHMAN ALI MOHAMMED BIN HAFEEDH อุลามะฮฺ ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมน รับฟังนโยบายภ…

Read More

กระทรวงพลังงาน กฟผ. และพันธมิตร จัด Box set ยกขบวนของขวัญ ส่วนลดที่พักเขื่อน ส่งมอบความสุขให้คนไทยรับปีใหม่ 2566

ฉบับที่ 206 / 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 กระทรวงพลังงาน กฟผ. และพันธมิตร จัด Box set ยกขบ…

Read More

นิพนธ์ฯ เปิดยุทธศาสตร์ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ เป็นนโยบายพรรค สร้างประเทศควบคู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้าน

นิพนธ์ฯ เปิดยุทธศาสตร์ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ เป็นนโยบายพรรค สร้างประเทศควบคู่ยกระดับ…

Read More