“พรรคประชาชาติ” แถลงข่าวพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ตอบรับคำเชิญ เครือข่ายรัฐธรมมนูญคนจน 69 องค์กร เข้าร่วมงาน “มนต์รักรัฐธรรมนูญ: เมื่อหิ่งห้อยจะพรายแสง” ชูประเด็นแก้ปัญหาเรื่องความจน ทั้งจนสิทธิ์-จนโอกาส

“พรรคประชาชาติ” แถลงข่าวพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ตอบรับคำเชิญ เครือข่ายรัฐธรมมนูญคนจน 69 องค์…

Read More

!!! ตม.จว.สุโขทัย บูรณาการร่วมกับ กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย ร่วมจับกุม OVERSTAY สัญชาติ เวียดนาม 2 นาย !

!!! ตม.จว.สุโขทัย บูรณาการร่วมกับ กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย ร่วมจับกุม OVERSTAY สัญชาติ เวียดนาม …

Read More