นิพนธ์ ติวเข้มยุทธศาสตร์ 3 สร้าง เวทีเตรียมพร้อมผู้สมัครปชป.ภาคเหนือ 71 เขต โว ปชป.คือต้นตำรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

นิพนธ์ ติวเข้มยุทธศาสตร์ 3 สร้าง เวทีเตรียมพร้อมผู้สมัครปชป.ภาคเหนือ 71 เขต โว ปชป.คือต้นต…

Read More

พิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นเทพ “พระเทพวชิรเวที”

พิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นเทพ “พระเทพวชิรเวที”   วันอังคารที่…

Read More

ศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชิญชมเกาะนาคเมืองบาดาลยิ่งใหญ่สวยงามที่วัดไตรสามัคคี ชมพญานาคมากถึง 15 ตนเต็มเมืองบาดาลตระการตา

ศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชิญชมเกาะนาคเมืองบาดาลยิ่งใหญ่สวยงามที่วัดไตรสามัคคี ชมพญานาคม…

Read More

ประชาชาติร่วมขบวนแห่ ในเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ประชาชาติร่วมขบวนแห่ ในเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรา…

Read More

ศอ.บต. นำเครือข่าย STRONG กว่า 100 คน เรียนรู้การเฝ้าระวังและติดตามการทุจริต สร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐทุกรูปแบบ

ศอ.บต. นำเครือข่าย STRONG กว่า 100 คน เรียนรู้การเฝ้าระวังและติดตามการทุจริต สร้างความโปร่…

Read More