เปิดศูนย์เรียนรู้ขนมซั้งและหมู่บ้านวัฒนธรรมขนมซั้งมงคลที่ ต.บางเหรียง หลายหน่วยงานร่วมกันผลักดัน

เปิดศูนย์เรียนรู้ขนมซั้งและหมู่บ้านวัฒนธรรมขนมซั้งมงคลที่ ต.บางเหรียง หลายหน่วยงานร่วมกันผ…

Read More

ศอ.บต. ร่วมหารือนักจัย พัฒนาวัคซีน EPI เพิ่มศักยภาพการป้องกันโรคระบาดในเด็กชายแดนใต้ให้ครอบคลุม

ศอ.บต. ร่วมหารือนักจัย พัฒนาวัคซีน EPI เพิ่มศักยภาพการป้องกันโรคระบาดในเด็กชายแดนใต้ให้ครอ…

Read More

อบจ.สงขลา สนับสนุนการกีฬา ส่งมอบ สนามกีฬามาตราฐาน แก่อบต.คลองหอยโข่ง ตามนโยบาย 1 สนามกีฬา 1 อำเภอ

อบจ.สงขลา สนับสนุนการกีฬา ส่งมอบ สนามกีฬามาตราฐาน แก่อบต.คลองหอยโข่ง ตามนโยบาย 1 สนามกีฬา …

Read More

สมาคมประมงจังหวัดปัตตานี พึงพอใจ การช่วยเหลือเยียวยาหลังหารือกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมขอบคุณ ศอ.บต. และรองเลขาธิการ ศอ.บต. (นายชนธัญ เเสงพุ่ม) ในฐานะประธานคณะทำงานฯ พร้อมเเละส่วนราชการทุกหน่วยร่วมมือทำงานสร้างต้นแบบการทำงานรัฐเพื่อประชาชน

สมาคมประมงจังหวัดปัตตานี พึงพอใจ การช่วยเหลือเยียวยาหลังหารือกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมขอบคุณ ศอ…

Read More