สมาคมประมงจังหวัดปัตตานี พึงพอใจ การช่วยเหลือเยียวยาหลังหารือกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมขอบคุณ ศอ.บต. และรองเลขาธิการ ศอ.บต. (นายชนธัญ เเสงพุ่ม) ในฐานะประธานคณะทำงานฯ พร้อมเเละส่วนราชการทุกหน่วยร่วมมือทำงานสร้างต้นแบบการทำงานรัฐเพื่อประชาชน

สมาคมประมงจังหวัดปัตตานี พึงพอใจ การช่วยเหลือเยียวยาหลังหารือกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมขอบคุณ ศอ…

Read More

สตูล เลิกอาชีพชาวประมง หันปลูกพริกพันธุ์เหลืองอินโด ออกผลผลิตขายดีในเนื้อที่ 3 งานเก็บส่งขายรายได้งาม หลักหมื่น

สตูล เลิกอาชีพชาวประมง หันปลูกพริกพันธุ์เหลืองอินโด ออกผลผลิตขายดีในเนื้อที่ 3 งานเก็บส่งข…

Read More

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดโอกาสให้ นายฟาน จี๊ ทัญ (H.E. Mr.Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดโอกาสให้ นายฟาน จี๊ ท…

Read More