นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดโอกาสให้ นายฟาน จี๊ ทัญ (H.E. Mr.Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดโอกาสให้ นายฟาน จี๊ ทัญ (H.E. Mr.Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดโอกาสให้ นายฟาน จี๊ ทัญ (H.E. Mr.Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย โดยมีประเด็นหารือสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้


1. การส่งเสริมความร่วมมือจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย – เวียดนาม เพื่อร่วมผลักดันและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในเส้นทางเมืองหลักและเมืองรอง
2. การแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ไทย – เวียดนาม เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน
3. การส่งเสริมการลงทุนในภาคบริการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในเวียดนาม


4. การจัดทำแนวปฏิบัติร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ไทย – เวียดนาม
5.การขอรับการสนับสนุนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
6.การสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะให้แก่บุคลากรด้านกีฬาของทั้งสองประเทศ
7. การหารือแนวทางการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี พ.ศ. 2577 ของอาเซียน

Related posts