จ.สุโขทัย จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566

จ.สุโขทัย จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณ…

Read More