พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ลงนาม MOU สนับสนุนงบประมาณกองทุนฟื้นฟูฯ ให้กับ อปท. 12 แห่ง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ลงนาม MOU สนับสนุนงบประมาณกองทุนฟื้นฟูฯ ให้กับ อปท. 12 แห่ง เพื่อดำเ…

Read More

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร-เงินรางวัลพระราชทาน ให้นักเรียนต้นแบบด้านการเกษตร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร…

Read More

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นายกท่องเที่ยวหนุนรัฐบาลฟรีวีซ่าเปิดให้นักท่องเที่ยวจีน และคาซัคสถานเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ชื่นชม นายก เศรษฐา โฟกัสเรื่องท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกในการสร้างรายได้เข้าประเทศ

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นายกท่องเที่ยวหนุนรัฐบาลฟรีวีซ่าเปิดให้นักท่องเที่ยวจีน และคาซัคสถานเข…

Read More

ศรีสะเกษ พระครูธรรมธรสมพลสร้างคนมอบทุนการศึกษา 200,000 บาทให้เด็ก น.ร. 20 ร.ร. รวม 200 คนๆ ละ 1,000 บาท เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ 59 ปี 34 พรรษา

ศรีสะเกษ พระครูธรรมธรสมพลสร้างคนมอบทุนการศึกษา 200,000 บาทให้เด็ก น.ร. 20 ร.ร. รวม 200 คนๆ…

Read More

‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ประธานรัฐสภา เปิดงานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย กระชับสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซียแน่นแฟ้น

‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ประธานรัฐสภา เปิดงานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย กระชับสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซี…

Read More