🎉 จังหวัดสุโขทัย จัดการประกวดหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1) 🎉 จังหวัดสุโขทัย จัดการประกวดหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งควา…

Read More

🎉 จังหวัดสุโขทัย จัดการประกวดหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1) 🎉 จังหวัดสุโขทัย จัดการประกวดหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งควา…

Read More

สตูล จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566

สตูล จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ…

Read More

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมมูลนิธิบ้านพระพร วางแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยให้เยาวชน และผู้พ้นโทษ」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมมูลนิธิบ้านพระพร วางแนวทาง…

Read More

กรมพัฒน์ เดินหน้า Upskill คนขับโดรน รับนโยบายธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยขานรับนโยบายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงง…

Read More