พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ยกย่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กล้าหาญ ลบประวัติอาชญากร คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมเสนอเป็นกฎหมาย

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ยกย่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กล้าหาญ ลบประวัติอาชญากร คืนศักดิ์ศรีควา…

Read More

รมว.พิพัฒน์ มอบ เลขาฯ อารี ร่วมพิธีรับร่าง 5 แรงงานไทยจากอิสราเอลกลับถึงมาตุภูมิ

รมว.พิพัฒน์ มอบ เลขาฯ อารี ร่วมพิธีรับร่าง 5 แรงงานไทยจากอิสราเอลกลับถึงมาตุภูมิ   &n…

Read More

จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566   วัน…

Read More

พระยาพาณิชย์ ! เชิญชวน ชิมใช้ ช๊อป : ตลาดถุงเงิน @งานประเพณีลอยกระทงสุโขทัย

พระยาพาณิชย์ ! เชิญชวน ชิมใช้ ช๊อป : ตลาดถุงเงิน @งานประเพณีลอยกระทงสุโขทัย   วันพฤหั…

Read More