สตูล จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”

สตูล จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายร…

Read More

นราธิวาส-รมว.ยุติธรรมและคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ย้ำ!เพราะทุกคนคือพี่น้องและเป็นความหวังของครอบครัว พร้อมละศีลอดร่วมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-รมว.ยุติธรรมและคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ย้ำ!เ…

Read More

“นิพนธ์” ร่วม มาดามเดียร์ เปิดเวทีระดมสมอง วางอนาคตสงขลา “สรรเพชญ” พร้อมทำหน้าที่สส. นำทุกมิติความคิดเข้าสภาฯ

“นิพนธ์” ร่วม มาดามเดียร์ เปิดเวทีระดมสมอง วางอนาคตสงขลา “สรรเพชญ” พร้อมทำหน้าที่สส. นำทุก…

Read More

สตูล….รมว.ยธ.ดันโมเดลบ้านพักใจสตูล โดยใช้ศาสนบำบัดในพื้นที่ภาคใต้คืนคนดีสู่สังคม พร้อมยอมรับการศึกษามีผลต่อการแก้ปัญหาหลังพบสถิติสูง

สตูล….รมว.ยธ.ดันโมเดลบ้านพักใจสตูล โดยใช้ศาสนบำบัดในพื้นที่ภาคใต้คืนคนดีสู่สังคม พร้…

Read More