ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานสืบสานประเพณีทิ้งกระจาด มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา ประจำปี 2566 ท่ามกลางประชาชนนับพัน เพื่อรอรับข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค 

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานสืบสานประเพณีทิ้งกระจาด มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา ประจำปี 2566 ท่ามกลางประชาชนนับพัน เพื่อรอรับข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค 
วันนี้ (20 สิงหาคม 2566) เวลา 17.30 น. ที่ มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลานางสุนิสา รามแก้ว  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) ร่วมในพิธีประเพณีทิ้งกระจาด โดยมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวจังหวัดยะลา ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ร้านค้า พ่อค้า และประชาชนในจังหวัดยะลา จัดขึ้น ซึ่งเป็นงานประเพณีของทางมูลนิธิฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทิ้งกระจาด
และเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายอำนาจ ชูทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาที่ยากไร้ ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิม เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ นับพันคน เดินทางไปเข้าคิว รอรับการแจกทาน ประเพณีทิ้งกระจาดจำนวนมาก
สำหรับการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา ได้จัดเป็นงานประเพณีติดต่อมายาวนานกว่า 70 ปี ตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งมูลนิธิฯ แห่งนี้ โดยนับตามปฏิทินจีนตรงกับวันที่ 2 เดือน 7 ของจีน และในปีนี้จัดขึ้นตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม 2566 การจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทิ้งกระจาด หรือ ซิโกว ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป ในงานจัดให้มีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทิตา เซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ และสรรพสัตว์ทั้ง 36 จำพวก ซึ่งหลังจากทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณตามศาสนพิธีแล้ว ก็จะนำข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนบริจาค จากร้านค้า พ่อค้า พี่น้องประชาชน มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ต่อไป

Related posts