“พิพัฒน์” รุกปั้นนักขับรถลากจูง ป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขาดแคลน ตั้งศูนย์หนองบัวลำภู เพิ่มการจ้างแรงงานโซนอีสาน

“พิพัฒน์” รุกปั้นนักขับรถลากจูง ป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขาดแคลน ตั้งศูนย์หนองบัวลำภู เพิ่มการจ้างแรงงานโซนอีสาน

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพขับลากจูง เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูง โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู พร้อมเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ จึงมีการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค (Logistic Hub) ปัจจุบันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีกำลังแรงงานมากกว่า 2 ล้านคน รถลากจูงที่รองรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงตอบโจทย์เป็นอย่างมากในการช่วยยกระดับทักษะไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้การขนส่งสินค้าประสบความสำเร็จเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในสาขานี้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูงของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ต้องขอขอบคุณนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้อนุมัติงบประมาณในการฝึกอบรม ผลิตพนักงานขับรถลากจูง ผ่านมาแล้ว 2 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถเข้าทำงานบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด และบริษัทเบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับเงินเดือนเริ่ม25,000-50,000 บาท และต้องการต่อยอดฝึกอบเพื่อขอใบอนุญาต ประเภท ท.4 หรือใบอนุญาตขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สำหรับรุ่นที่ 3 และ 4 ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-22 พ.ค. 2567 และสอบใบอนุญาตขับรถประเภท ท.3 หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่บรรทุก ระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ค. 2567 มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 55 คน แบ่งเป็นแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอล เมื่อผ่านฝึกอบรมจะได้โอกาสเข้าทำงานกับบริษัทเข่นเดียวกันกับสองรุ่นแรก

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้การฝึกอบรมช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังพบว่าจังหวัดหนองบัวลำภูและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกกว่า10 จังหวัด อาทิ ศรีษะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี สกลนคร อำนาจเจริญ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ นครพนม และ หนองบัวลำภู แจ้งความต้องการพนักงานขับรถหัวลากด่วน 84 อัตรา สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการวางยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยการ Upskill / Reskill ในปี 2567 มีเป้าหมายพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมโลจิติกส์ทั่วประเทศทั้งหมด 3,500 คน มีทั้งด้านระบบคลังสินค้าและการขนส่ง ส่วนการฝึกอบรมในหลักสูตรพนักงานรถลากจูง มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจำนวน 212 คนมีงานทำแล้วกว่า 80% และเชื่อมั่นว่าจะรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคได้ในอนาคต

Related posts