น่าน เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบถุงธารน้ำใจให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

น่าน เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบถุงธารน้ำใจให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

   

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดน่าน นายอำเภอบ่อเกลือ พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจ ให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านสบมาง หมู่ที่ 4 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

       

/ภาพข่าว/วณิชยา ขวัญกิจวณิชย์/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts