อบต.บ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ช่วย ! สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้…

อบต.บ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ช่วย ! สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้…

 

   

เมื่อวันทึ่ 21 พฤษภาคม 2567 อบต.บ้านนา ฯ พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ จิตอาสาสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในตำบลบ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

         

Related posts