ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำชาวพุทธร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำชาวพุทธร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2567

วันนี้วันพุธ ที่22 พฤษภาคม 2567 เป็นวิสาขบูชาเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ชาวพุทธทั่วโลกล้วนรำลึกคำนึงถึงพระพุทธชินศรีซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระมหามุนี ผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง ทรงสอนพวกเราชาวพุทธ รู้เสียสละคือทานหรือการให้ ให้วัตถุ ให้อภัย ให้ธรรมหรือคำสอน รักษาศีลด้วยกายวาจาใจให้บวร เป็นปกติไม่ทุจริตร้อน สะท้อนใคร ให้รู้จักฝึกจิตคิดทางชอบ มีสมาธิมีภาวนา ตามคำสอน พัฒนาจิตใจให้บวรวิสาขบูชามาถึง ชาวพุทธอย่าแคล้วสร้างกุศล

   
วัดวัดมิ่งเมือง (พระเสาหลักเมืองน่าน) อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี นาย ชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน.เป็นประธานพิธีและมี คณะศรัทธาข้าราชการตำรวจทหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อค้าประชาชน ทุกท่าน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นจำนวนมาก เพราะทางวัดจะได้เก็บรักษาไว้ฉันได้เป็นเวลานาน พร้อมนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานเสี่ยงภัยและคนยากไร้ผุ้ป่วยติดเตียงอีกด้วย

   
พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง กล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเพ็ญ 15 ค่ำ บรรดาชาวพุทธทั่วโลก จะจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้นว่า ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม งดเว้นจากอบายมุขทั้งปวง เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน ชำระกาย วาจา จิต ให้สะอาด มีตอบคำถามธรรมมะ และเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชาในวันดังกล่าว

/ภาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts