โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พหุวัฒนธรรม (เปิดประตูสู่เขาแดง บุญเดือน ๖ ปี ๒) ประจำปี ๒๕๖๗

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พหุวัฒนธรรม (เปิดประตูสู่เขาแดง บุญเดือน ๖ ปี ๒) ประจำปี ๒๕๖๗

   

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ไปย้อนยุคอดีตกับกิจกรรมของวัดถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้นำชุมชนและ พุทธบริษัท กำหนดจัดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พหุวัฒนธรรม (เปิดประตูสู่เขาแดง บุญเดือน ๖ ปี ๒) ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

   

เพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชุมชน รวมไปถึงการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม และการแสดงออกทางศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งปีนี้มีการบรรจบครบรอบ อีกครั้ง ตรงกับวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ของทุกปี) และตรงกับวันสำคัญทาง ศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะได้แสดงความเคารพศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ วันวิสาขบูชา (ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน) ทุกงานได้รับมอบหมายจะทำให้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านได้รับอนิสงค์ผลบุญมีแต่ความสุข ความเจริญอายุยืนหมื่นปี อนุโมทนาสาธุด้วยกันครับ

     

Related posts