พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 แถลงเลื่อนพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” เป็น ก.ค.67

แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงเลื่อนพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์”ออกไปเดือน กรกฎาคม 0567 โดยเงินรายได้นำมาช่วยเหลือกำลังพลที่บาดเจ็บหรือพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ และดำเนินการซ่อมแซมและสร้างบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานแถลงข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” พร้อมด้วย นายสมไทย วงษ์เจริญ บัณฑิตผู้ทำพิธีพราหมณ์ ได้ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือกำลังพลที่บาดเจ็บหรือพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ และดำเนินการซ่อมแซมและสร้างบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะบ้านของทหารกองประจำการ (พลทหาร)

 

สำหรับวัตถุมงคลที่ทางกองทัพภาคที่ 3 จัดทำขึ้น ประกอบไปด้วย พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยืน เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ ขนาด 9.5 นิ้ว รวมฐาน 12.99 นิ้ว ใต้ฐานพระบรมรูป ผนึกผ้าจีวรพระเกจิคือ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ประธานพระภาวนาจารย์ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิรปราการ วิ.(พระอาจารย์ปารมี สุรยุทโธ) พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค ติสฺสว โส) ท่านเจ้าคุณ พระพิศาลญาณวงศ์ ดร. (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) พระอธิการ ลี อตุโล และพระครูบาสมุห์วรฉัตร สุจิตโต พระภาวนาจารย์ ถูกบรรจุไว้ใต้ฐาน ด้านหน้ามีตรากองทัพภาคที่ 3 ด้านซ้าย ด้านขวา เป็นตราประจำราชการของพระนเรศวร ยันต์พลังพระชินนเรศวร์ ผู้ที่ครอบครองจะมีชีวิตที่สว่างรุ่งเรือง

 

พร้อมเหรียญพระพุทธชินราช ด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเหรียญหลวงปู่โง่น โสรโย ด้านหลังพระสุพรรณกัลยา โดยเหรียญทั้ง 2 แบบ มีขนาด 3 คูณ 3.5 นิ้ว จัดสร้าง 5 เนื้อ คือทองคำ, เงิน, นวะโลหะ, ทองแดง และทองเหลือง ที่ผ่านมา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาติ จัดสร้างวัตถุมงคล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก และเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพุทธาเทวา หลอมเททองนาฤกษ์ ณ โรงหล่ออนุรักษ์ไทย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี พระอธิการลี อุตโล เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตก เป็นประธาน

   

ซึ่งแต่เดิมทางกองทัพภาคที่ 3 มีกำหนดการพิธีพุทธาเทวาภิเษก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 แต่ด้วยติดเรื่องสภาพอากาศแปรปรวน ประกอบกับ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ประธานพระภาวนาจารย์ ได้แจ้งว่ากษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน นิมนต์ไปทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่ราชอาณาจักรภูฏาน จึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษก ออกไปช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ ตามกำหนดเวลาเดิม ณ ลานพระบรมราชานุ – สาวรีย์ 3 พระองค์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พระราชรัตนสุรี (ขวัญรัก) เป็นประธานสงฆ์ พิธีพุทธาภิเษก และพระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร เป็นประธานพระภาวนาจารย์ พร้อมด้วยพระภาวนาจารย์ เจิมจาร นั่งปรก 6 รูปคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีไม่น้อยกว่าหมื่นคน

 

ปรีชา นุตุรจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts