รมว. พิพัฒน์ มอบ เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่ จ.สงขลา เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ “ในโครงการ สปส.มอบสุข”

รมว. พิพัฒน์ มอบ เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่ จ.สงขลา เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ “ในโครงการ สปส.มอบสุข”

 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมาย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางสมมาตร ทิตย์สีแสง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านพัก

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงได้เน้นย้ำต่อสำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด โดยในวันนี้ได้มอบหมายให้ผม และคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเข้าเยี่ยม พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมเชิญชวนให้ผู้ทุพพลภาพเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ทั้ง 5 ภาค ที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งในส่วนของเครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากรที่ดูแลด้านร่างกาย ให้คำปรึกษาด้านจิตใจ และการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ให้ผู้ประกันตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมได้นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค มามอบให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ในโครงการ “สปส.มอบสุข” จำนวน 2 ราย

 

รายแรกคือ นางอารมณ์ พรหมทัตโต ปัจจุบันอายุ 56 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อาศัยอยู่กับสามี ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทุพพลภาพจากอาการปวดหลัง และโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นเหตุให้ร่างกายท่อนล่างอ่อนแรงสูญเสียความรู้สึก ไม่สามารถเดินได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 90 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

 

รายที่ 2 คือ นายวิเชียน บิลภัทร์ ปัจจุบันอายุ 53 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับพี่สาวในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทุพพลภาพจากเชื้อไข้ไทฟอยด์ลงขา เป็นเหตุให้ขาทั้ง 2 ข้างลีบและอ่อนแรงจนต้องใช้ไม้ค้ำยันในการเดิน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตังแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,725.50 บาท ตลอดชีวิต

 

“สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงมีการติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำไปสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ ให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้าย

—————————————
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506

Related posts