สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

 

   

โดยอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน(หลังใหม่) ได้มีการดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เข้ามาดูแลการวางแผน ออกแบบ และสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารใหม่ ในวงเงิน 36 ล้านบาท บนพื้นที่เดิมของสำนักงานเหล่ากาชาดบนที่ดินธนารักษ์(บางส่วน) และพื้นที่ของสำนักงานสรรพากรเดิมบนที่ดินธนารักษ์(บางส่วน) โดยเนื้อที่รวมทั้งหมด 0-2-87.7 ตารางวา โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี ตั้งเเต่ เดือนมิถุนายน 2567 – เดือนพฤษภาคม 2568

       

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts