!!! สจ.อำนวย รักฉาย ปลูกพันธ์ุไม้หายาก ! เชิญชม ที่ หมู่ 2 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย …

!!! สจ.อำนวย รักฉาย ปลูกพันธ์ุไม้หายาก ! เชิญชม ที่ หมู่ 2 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย …

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายอำนวย รักฉาย อดีตสมาชิกสภาจังหวัด(อำเภอกงไกรลาศ )จังหวัดสุโขทัย/ อยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้ให้สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ถึงการอนุรักษ์พันธ์ุไม้หายาก และการปลูกพืชผลเศรษฐกิจที่นำรายได้มาสู่ครอบครัวอย่างมั่นคง และถาวรและเป็นเกษตรกรตัวอย่างนำร่องมาอย่างต่อเนื่องและชอบช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนได้รับการยกย่องและเข้ารับรางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“ดีเด่นของจังหวัดสุโขทัย”
ณโรงแรมมารวยกรุุงเทพ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

   

 

Related posts