ก.แรงงาน หนุนนายจ้าง Up Skill แรงงานข้ามชาติ เป้าล้านคน ทูตสวิสฯ ชม “พิพัฒน์” ยกระดับแรงงานเท่าเทียม

ก.แรงงาน หนุนนายจ้าง Up Skill แรงงานข้ามชาติ เป้าล้านคน ทูตสวิสฯ ชม “พิพัฒน์” ยกระดับแรงงานเท่าเทียม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ให้การต้อนรับ นายเปโดร สวาห์เลน (Mr.Pedro Zwahlen) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ แนะนำตัว พูดคุยทำความเข้าใจลำดับความสำคัญของกระทรวงแรงงานในปัจจุบัน และหารือถึงความร่วมมือด้านแรงงานที่มีอยู่และความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในอนาคต ซึ่งรวมถึงโครงการ PROMISE ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสวิส เพื่อเพิ่มการจ้างงานที่เหมาะสมและปรับปรุงความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ยินดีต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และคณะเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมเยียนกระทรวงแรงงานในวันนี้ ปัจจุบันมีแรงงานไทยกำลังทำงานอยู่ในสมาพันธรัฐสวิสประมาณ 179 คน และมีแรงงานสัญชาติสวิสประมาณ 865 คน อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มนักธุรกิจรวมถึงนักท่องเที่ยวจากสมาพันธรัฐสวิสจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รวมถึงขอสนับสนุนแรงงานทักษะฝีมือของไทยจะได้เดินทางไปทำงานในสมาพันธรัฐสวิสมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณรัฐบาลสวิสที่ให้การสนับสนุนโครงการ PROMISE ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมโอกาสในการทำงานและสภาพการทำงานที่ดีขึ้นให้แก่แรงงานข้ามชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา ตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะที่สองในขณะนี้
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ผมและคณะผู้แทนกระทรวงแรงงาน รวมถึงผู้แทนองค์กรนายจ้างลูกจ้าง มีกำหนดการเดินทางไปเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยระหว่างวันที่ 10 – 15 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศครั้งที่ 112 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงขอขอบคุณที่กระทรวงแรงงานได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเปโดรและสถานเอกอัครราชทูตสวิสช่วยอำนวยความสะดวกในการทำวีซ่าให้คณะเดินทางในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมครั้งนี้รัฐบาลไทยจะมีการประกาศให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือของไตรภาคีเพื่อสนับสนุนการนำมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศไปใช้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ ครม.เมื่ออนุมัติก็จะนำไปประกาศได้
  ในส่วนของการดูแลคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยนั้น แม้ว่าตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานข้ามชาติได้ แต่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานไปยังสถานประกอบการต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือสถานประกอบการ Up Skill แรงงานข้ามชาติ โดยตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน นอกจากนี้ ในเรื่องของข้อกฎหมายกระทรวงแรงงานได้ถือปฏิบัติแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศในวันที่ 1 ตุลาคมนี้
ด้าน นายเปโดร สวาห์เลน (Mr.Pedro Zwahlen) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย กล่าวว่า ผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าพบและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงานในวันนี้ และขอชื่นชมกับความสำเร็จและความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน รวมทั้งขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ดูแลผู้ลี้ภัยในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้เป็นอย่างดี การหารือในวันนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือจะเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับทั้งสองฝ่าย ที่สำคัญจะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

Related posts