อธิบดีกรมพัฒน์ ลงพื้นที่อ่างทอง มอบเครื่องมือให้แรงงานอิสระ เป้าหมาย 22,000 คน ทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบชุดเครื่องมือพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจังหวัดอ่างทอง ส่งเสริมการมีงาน มีรายได้ มีสุขในชุมชน

 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานอิสระ และผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศให้มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานอิสระเพื่อฝึกอาชีพ และยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ให้มีมาตรฐาน พร้อมมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก เป็นเครื่องมือทำมาหากิน ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบอาชีพให้มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้มากขึ้นซึ่งมีเป้าหมาย 22,000 คน ดำเนินการแล้ว 12,476 คน

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ในครั้งนี้ได้มีโอกาสมอบเครื่องมือให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ การตัดเย็บเสื้อผ้า และการทำขนมฟิวชั่น ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรม 159 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ ยังได้มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สาขาอาชีพช่างอุสาหการ 2 สาขา คือ สาขาช่างปรับ ระดับ 1 สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 และเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานในเครือข่าย จำนวน 3 บูธ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

 

เศรษฐกิจจะสามารถขับเคลื่อนได้ ส่วนหนึ่งต้องประกอบด้วยแรงงานคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ หากมีเครื่องมือช่วยในการประกอบอาชีพ จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ ทำให้มีงาน มีรายได้ ดูแลครอบครัว และตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้แก่ฐานรากของเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน อธิบดีบุปผา กล่าวทิ้งท้าย

Related posts