กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.เทศบาลฯ เข้าประกวดร้องเพลง ฯ ที่ อำเภอเมืองสุโขทัย แน่นหนา กลางสายฝน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.เทศบาลฯ เข้าประกวดร้องเพลง ฯ ที่ อำเภอเมืองสุโขทัย แน่นหนา กลางสายฝน

 

 

…เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 นายสมพงค์ ชมชื่น นายอำเภอเมืองสุโขทัย และนายปริญญา ตังคณานุกูลชัย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ จัดประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งไทย ประเภทผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,อบต.และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี) TO BE NUMBER ONE โครงการมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันเมืองสุโขทัย ประจำปี 2567 ซึ่งมีคณะกรรมการของอำเภอเมือง โดย นายปริญญา ตังคณานุกูลชัย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุโขทัยและทีมงานฯ และ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย โดย นางสาวทัศนา บัวคำ และฝ่ายคณะบริหารของชมรมฯ ตัดสินการประกวดร้องเพลง ซึ่งมีรางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ และขวัญใจมหาชน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ นายธนากร ศิริสุข จากเทศลบาลเมืองสุโขทัยธานี, รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 ได้แก่ นายสวง กาญจนา นายกองการบริหารส่วนตำบลวังทองแดง, รางวัลรองชนะเลิศที่2 ได้แก่ นายอนุสรณ์ สิงห์คำ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย , รางวัลรองชนะเลิศที่2 ได้แก่ นางสาวปภัสรา เนียมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ,และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางทับทิม จันทร์ดิษ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปากพระ, ซึ่งผู้เข้าประกวดได้รับเงินรางวัล ช่อดอกไม้ และ ใบประกาศเกียรติบัตร ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (นายอำเภอเมืองสุโขทัย ได้ขึ้นร้องเพลงทำให้บรรยากาศ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม สนุกสนาน มีความสุข ของผู้ที่เข้าร่วมงาน) ถึงแม้จะมีฝนตกลงมา แต่การประกวดยังดำเนินการต่อ ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด

 

## ภาพข่าว/ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ##1 มิ.ย.67..

Related posts