โครงการ “แบ่งรอยยิ้ม ปันความสุข”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

โครงการ “แบ่งรอยยิ้ม ปันความสุข”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

   

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมกับ คณะผู้พิพากษาสมทบและครอบครัวจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดโครงการ “แบ่งรอยยิ้ม ปันความสุข”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

   

โดยมีนายยศวริศ ศรีไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน นางสาวนิติยา พลังฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน นางวรวรรณ รัชตานนท์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการจัดโครงการ โดยมีนางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านพร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts