เอาใจวัยแรงงาน กรมพัฒน์เร่งพัฒนาด้านยานยนต์ เปิดโปรแกรมฝึกมิ.ย. วันเสาร์-อาทิตย์

เอาใจวัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งสถาบัน AHRDA ฝึกอบรมฟรี! ด้านยานยนต์และชิ้นส่วน เปิดโปรแกรมฝึกอบรมช่วงมิถุนายน 67 กว่า 10 หลักสูตร เน้นวันเสาร์-อาทิตย์

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ หรือสถาบัน AHRDA ศูนย์ Training Excellent Center ดำเนินการพัฒนาแรงงานในสาขาชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เป็นสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีกำหนดจัดฝึกอบรมในช่วงมิถุนายน 2567 กว่า 10 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรการควบคุมหุ่นยนต์ COBOT จัดอบรมระหว่างวันที่ 6 – 7 และ 10 – 11 มิถุนายน 2567 หลักสูตรการใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ อบรมระหว่างวันที่ วันที่ 8 – 9 และ 15 -16 มิถุนายน 2567

 

หลักสูตรการติดตั้งระบบจ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับอาคาร อบรมระหว่างวันที่ 15 -16 และ 22 – 23 มิถุนายน 2567 หลักสูตรเครื่องกลึงอัตโนมัติ 7 แกน อบรมระหว่างวันที่ 15 – 16 และ 22 – 23 มิถุนายน 2567 หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 อบรมระหว่างวันที่ 22 – 23 และ 29 – 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้ทุกหลักสูตรฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีหลายหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานของสถานประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนาตนเองไม่ต้องลางานเพื่อมาเข้าฝึกอบรม ที่ผ่านมาสถาบัน AHRDA มีการจัดฝึกอบรมเฉพาะด้านชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560-2566 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมกับสถาบัน จำนวน 14,844 คน สำหรับในปี 2567 ตั้งแต่ตุลาคม 2566 -พฤษภาคม 2567 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 969 คน แต่ยังไม่เพียงพอต่อกระแสเรียกร้องของกำลังแรงงาน นายจ้าง และสถานประกอบกิจการ

 

จึงกำชับให้สถาบันฯ เปิดการฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สอดรับกับการส่งเสริมด้านการลงทุน ซึ่งประเทศไทยมีบริษัทขนาดใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับด้านยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ จนกลายเป็นตลาดแรงงานที่สำคัญของประเทศ มีการจ้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือเป็นจำนวนมากในการผลิตหรือประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งแรงงานจำเป็นต้องได้รับการอัพสกิลและรีสกิลอยู่สม่ำเสมอ เพราะเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่เห็นชัดเจนคือมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV มากขึ้น

“สถาบัน AHRDA ตั้งอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ สามารถพัฒนาแรงงานในพื้นที่และใกล้เคียงอย่างเต็มที่ แรงงานที่สนใจพัฒนาทักษะของตนเองสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2315 3789 หรือ 063 328 5885 และ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีบุปผา กล่าว

Related posts