นายแบน เขียวแก้ว นายก อบต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย มอบถ้วยรางวัล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย..

นายแบน เขียวแก้ว นายก อบต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย มอบถ้วยรางวัล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย..

 

เมื่อวันทึ่ 1 มิถุนายน 2567 นายแบน เขียวแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน / ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมือง มอบถ้วยรางวัล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ประเภทผู้นำท้องที่ และท้องถิ่น(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.เทศบาลฯ ) TO BE NUMBER ONE โครงการมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันเมืองสุโขทัย ประจำปี 2567 ให้แก่ นางสาววาสนา เนียมแสง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 อบต.ปากพระ ส่งเข้าประกวดฯ โดย อำเภอเมือง ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ณ บริเวณว่าที่การอำเภอเมืองสุโขทัย

       

 

Related posts