พิษณุโลก พสกนิกรชาวพิษณุโลกทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

พิษณุโลก พสกนิกรชาวพิษณุโลกทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันนี้ (3 มิถุนายน 2567) เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 47 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

   

จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ และจัดตกแต่งสถานที่ภายในหอประชุมฯ ด้วยโทนดอกไม้ประดับสีม่วง สวยงามอย่างสมพระเกียรติ เริ่มต้นเวลา 07.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม จากนั้น ผู้ว่าฯ นำถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี

     

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร 47 รูป รับบิณฑบาต เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเช้า

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts