รมว.พิพัฒน์ แถลงผลปฏิบัติการ “เจอ จับ ปรับ ผลักดัน” คนต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย ตรวจสอบ 6 พันราย กระทำผิด 142 ราย

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายทั่วประเทศ หลังรับนโยบาย รมว. แรงงาน เผยผลการปฏิบัติการวันแรก ตรวจสอบสถานประกอบการ 356 แห่ง ดำเนินคดี 41 แห่ง ตรวจสอบคนต่างชาติ 6,400 คน ดำเนินคดี 142 คน

 

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากการมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กำลังพลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ออกปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อตรวจสอบ จับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างชาติ ที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ควบคู่กับประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างชาติ มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว และมติครม.ในคราวต่างๆได้อย่างถูกต้อง

 

โดยผลการปฏิบัติการวันแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 จากกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง 10 พื้นที่ มีการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศจำนวน 356 แห่ง ดำเนินคดี 41 แห่ง ในจำนวนนี้กระทำผิดข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน 38 ราย ไม่แจ้งเข้า – แจ้งออกการทำงานของคนต่างด้าว 3 ราย และตรวจสอบคนต่างชาติ จำนวน 6,400 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา 4,812 คน กัมพูชา 887 คน ลาว 621 คน เวียดนาม 9 คน และสัญชาติอื่น ๆ 71 คน มีการดำเนินคดีทั้งสิ้น 142 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา 72 คน กัมพูชา 35 คน ลาว 24 คน เวียดนาม 2 คน และสัญชาติอื่น ๆ 9 คน ในจำนวนนี้กระทำผิดข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ 140 คน ไม่แจ้งการเข้าทำงานต่อนายทะเบียน 2 คน

 

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายของเรา เช่นเดียวกับที่เวลาคนไทยไปทำงานในต่างประเทศก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้น ๆ โดยแรงงานต่างชาติต้องมีเอกสารประจำตัวบุคคลและใบอนุญาตทำงานถูกต้อง และทำงานตามสิทธิ ที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ (มีทั้งสิ้น 40 งาน) รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนที่มติครม.ในคราวต่าง ๆ กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องหลบซ่อนและได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมี

 

ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง รวมทั้งไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี และนายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

 

Related posts