นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทับ .มอบรางวัลผู้เข้ารอบ ฯ การประกวดธิดาสุโขทัย !

นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทับ .มอบรางวัลผู้เข้ารอบ ฯ การประกวดธิดาสุโขทัย !

   

.วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม ประกวด”ธิดาสุโขทัย” ซึ่งมี นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กล่าวต้อนรับ โดยมี นายถวิล ครุฑจับนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดธิดาสุโขทัย และ นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสูโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม ประกวดธิดาสุโขทัย ในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สำเนียงภาษาสุโขทัย และกานประชาสัมพันธ์ของดีในตำบล อำเภอ จังหวัด เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และการรักสามัคคีในมู่คณะเรู้แพ้รู่ชนะ การทำกิจกรรมร่วมกัน และพื่อคัดเลือกในระดับอำเภอ โดยผู้เข้าประกวดจะเป็นตัวแทนของแต่ละตำบลในพื้นที่ของอำเภอศรีสำโรง
ในการประกวดครั้งนี้ มีผู้เข้าประกวด13 คน ซึ่งเป็นตัวแทน13 ตำบล ผู้ได้รับตำแหน่ง 5 คนและรางวัลมหาชน ประกอบด้วย

     
– รางวัลชนะเลิศ
นางสาววรัทยา คำราม
อบต.บ้านซ่าน ส่ง เข้าประกวด
– รางวัลรองชนะเลิศที่1
นางสาวกฤติกาล บัวผัน
อบต.บ้านไร่ ส่งเข้าประกวด
– รางวัลรองชนะเลิศที่2
นางสาวชาลิสา คุรุฑจับนาค
อบต.นาขุนไกร ส่งเข้าประกวด
-รางวัลรองชนะเลิศที่3
นางสาวสุชาดา แกล้วกล้า
ตำบลคลองตาล ส่งเข้าประกวด

     
และรางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งมีคณะสภานักเรียน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เข้าร่วมโหวด ผู้เข้าประกวดที่ได้รับเสียงโหวดมากที่สุด และได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาววรัทยา คำราม ซึ่งได้รับ 2 รางวัลด้วยกัน กับตำแหน่ง ธิดาสุโขทัย ซุึ่งเป็นตัวแทนของอำเภอศรีสำโรง
ทางชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน และ นายภานุวัฒน์ กาชาว พี่เลี้ยงผู้เข้าประกวดฯ,นายโยธิน กำเหนิดสุข, พี่เลี้ยงผู้เข้าประกวดฯนายนิธิวัฒน์ จันทร์งาม ช่างภาพ ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการประกวดธิดาสุโขทัย เพื่อต่อยอดจากระดับอำเภอ สู่การประกวดธิดาสุโขทับ ในรอบการประกวดจังหวัดต่อไป

Related posts