นายสันติ สาสิงห์ นายก อบต. หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ให้ สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย

นายสันติ สาสิงห์ นายก อบต. หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ให้ สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย

…วันนี้ที่ 11 มิถุนายน 2567 นายสันติ สาสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ให้สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับช่วงภัยแล้งที่ผ่านมาและช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งมีการเตรียมการป้องกันอย่างเต็มทึ่ และกิจกรรมต่างๆ กับนโยบายหลักๆที่จัดทำโครงการต่างๆเพื่อดูแลประขาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีกินดี

    

Related posts