พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมชม/ดูงาน สคต.แวนคูเวอร์ @ แคนาดา

พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมชม/ดูงาน สคต.แวนคูเวอร์ @ แคนาดา

 

       

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.AM.(เวลา 24.00 น.PM. ประเทศไทย) นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าเยี่ยมชม/ดูงาน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 1166 ชั้น 10 ห้องเลขที่ 1009 ถนนอัลเบอร์นี่ แวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา

       

โดยมีนางชญาดา สิรินุกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์(Consul Commercial)และคณะให้การต้อนรับ
ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงสถานการณ์การค้าและบริการในภาพรวมของนครแวนคูเวอร์ รวมถึงสินค้าและบริการจากประเทศไทยที่ผู้นำเข้าต้องการนำเข้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางมายังนครแวนคูเวอร์ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่าสำคัญด้านโลจิสติกส์ของประเทศแคนาดา

 

Related posts